Къщата с гербовете, ул. Симеон 112, София

За сградата

Няколкото подобни на герб релефни изображения по сградата (наричани още картуш) отличават фасадата на тази сграда от останалите. Интересни са и мансардният й покрив с люспести плоскости (навярно месинг) и металните балкони.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Цар Симео̀н I Велѝки е български владетел, управлявал България от 893 до 927 г. повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради