Модерният стар дом, ул. Янтра 23, София

За сградата

Ако в повечето сгради може да се намерят сходни елементи, така че една да се оприличи на друга или да бъде повлияна от нея, то в тази къща всичко крещи "уникалност". Нестандартният покрив, прозорците с прекрасните арки, цялостната неправилна форма на къщата я правят наистина уникална и неповторима.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Река Янтра се намира в Северна България, извира от Стара планина, минава през Велико Търново и се влива в р. Дунав повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради