ул. Бачо Киро, София (6 сгради)

За Улицата

Бачо Киро е български учител, книжовник, историк, читалищен деец и фолклорист. Въвежда самоучителната метода, обучение по Рибния буквар и създава първото българско читалище - "Селска любов".
Бачо Киро участва в българското националнореволюционно движение. Участва в битки с редовната турска армия, но е заловен и на 28 май 1876г. е осъден на смърт чрез обесване.

Имате повече информация за улицата? Споделете я!

НA картата

сградите на улицатавсички сгради

Други улици