бул. Христо Ботев, София (3 сгради)

За Улицата

Христо Ботев, е български национален герой, революционер, поет и публицист, роден на 6 януари 1848 г. От октомври 1867 г. живее в Румъния. През май 1876 г., след като научава за избухналото Априлско въстание, Ботев започва подготовка за организиране на чета, на която става войвода. На 16 май от Гюргево се качва с част от четата на кораба ""Радецки"" и на 17 май заставят капитана да спре на българския бряг. На 20 май 1876 г. е последният тежък бой - привечер след сражението куршум пронизва Ботев.

Имате повече информация за улицата? Споделете я!

НA картата

сградите на улицатавсички сгради

Други улици