Застрахована при Балканъ, ул. Поп Богомил 10, София

За сградата

Обликът на тази къща и цветовите и комбинации будят смесени чувства, но дори само заради двете табели на застрахвателно дружество "Балканъ", което някога, още преди ВИС, СИК, а и дори ДЗИ, е застраховало тази къща, й отредихме място тук.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Живял през Х век по времето на цар Петър I (927-969 г.), поп Богомил е български духовен учител, считан за създател на християнската ерес на богомилите. повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради