Различната градска, ул. Ивац Войвода 1, София

За сградата

Красотата на тази къща очевидно не се крие в нейната фасада, а по-скоро във формата й. Издълженият заоблен приземен етаж вероятно побира голяма колкото зала стая, в която някога (уви) обитателите са се наслаждавали на живота си.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Воеводата Мануил Ивац участва в антивизантийските въстания, организирани от Петър Делян през 1040 г. повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради