Детската градина, ул. Чумерна 15, София

За сградата

Много от големите градски имоти след промените от 1944 г. са били обитавани от наематели, настанявани в домовете без значение дали обитателите им са съгласни или не (все пак те с били от буржоазията), а други са ползвани за обществени нужди и в това число нерядко като детски градини. Най-вероятно това е историята и на тази детска градина, която има несъмнено интересна архитектура - с нестандартен заоблен покрив и множеството колони на приземния етаж.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Връх Чумерна (1536 м.) е един от високите върхове в Средна Стара в Елено-Твърдишкия дял на планината. повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради