бул. Стефан Стамболов, София (5 сгради)

За Улицата

Стефан Николов Стамболов е бележит български държавник, революционер, политик, поет и журналист. Стамболов взема активно участие в подготовката на Старозагорското въстание през 1875г. и Априлското въстание през 1876 г. След Освобождението Стамболов е един от активните дейци на Либералната партия. Действията му по време на Съединението и кризата след преврата от 1886 г. са от голямо значение за стабилизирането на България. Управлението на ръководената от него Народнолиберална партия (1887-1894 г.), макар и критикувано заради преследванията на опозиционни политици, поставя основите на подема на България през следващите две десетилетия. Стамболов е третият по продължителност на управлението си министър-председател на България след Станко Тодоров и Тодор Живков.

Имате повече информация за улицата? Споделете я!

НA картата

сградите на улицатавсички сгради

Други улици