Елитен софийски дом, ул. Кузман Шапкарев 1, София

За сградата

И тази централна софийска сграда може да се похвали с прекрасна архитектура, раздвижена с еркер, релефни елементи и пластични мотиви. Фризове с флорални елементи красят фасадата, а мансардният покрив е типичен за старите софийски постройки.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Кузман Анастасов Шапкарев е български възрожденски книжовник, фолклорист и член на БАН. повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради