Изчистена масивна къща, ул. Христо Белчев 17, София

За сградата

Лишена от декорации, все пак тази къща впечатлява с монолитния си вид. Интересната си визия тя дължи преди всичко на раздвижените си форми - двата еркера са свързани с малък открит балкон, а във височина сградата завършва с три островърхи фронтона.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Христо Белчев е български политик от Народнолибералната партия. повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради