Стил в синьо, ул. Княз Борис I 73Б, София

За сградата

С фасада в сравнително нестандартно синьо сградата на улица Княз Борис I привлича погледа на минувача с красивите релефни рамки на прозорците, увенчани с пластични декорации в горната си част.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Княз Борис I е български владетел, който налага християнството и въвежда славянската писменост в България. повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради