бул. Дондуков, София (8 сгради)

За Улицата

Княз Александър Дондуков­-Корсаков е руски княз, офицер, генерал от кавалерията. Участник в Руско-турската война (1877-1878 г.) и създаването на Княжество България. На 20 май 1878 г. оглавява Временното руско управление. Като руски императорски комисар княз Дондуков има задача да помогне за изграждането на държавата Княжество България.
Дондуков подкрепя активно българското движение против решенията на Берлинския конгрес. Съдейства за изграждането на гимнастическите дружества в Източна Румелия и недопускане въвеждането на османски гарнизони.
Взема участие в работата на Учредителното събрание и гласуването на Търновската конституция. Безспорен е приносът му в изграждането на българското здравеопазване, администрация, войска и образование.
Оттегля се от страната след прекратяване срока на Временното руско управление и пристигането на избрания български княз Александър I Батенберг.

Имате повече информация за улицата? Споделете я!

НA картата

сградите на улицатавсички сгради

Други улици