ул. Юрий Венелин, София (3 сгради)

За Улицата

Юрий Венелин (1802 - 1839 г.) е руски славист, етнограф, филолог и българист. Той пръв се залавя не само да проучи основно българската история, но и да опише духовния живот и политическата реалност на съвременните българи, за които извън Османската империя преди него нищо определено не се е знаело. Изследва българския език, смятан по това време за сръбско наречие. Дава по-точни и детайлни сведения за българите в своето изследване “Древните и днешни българи в политическо, историческо и религиозно отношение към русите”.

Имате повече информация за улицата? Споделете я!

НA картата

сградите на улицатавсички сгради

Други улици