Домът на банката, ул. Кракра 16, София

За сградата

Тази сграда, в която понастоящем се помещава банка, е прекрасно възстановена и поддържана. Масивен ризалит с високи колони стои в центъра й, а цялостният й облик е типичен за масивните градски сгради от началото на миналия век.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Кракра (Пернишки) е български велможа и военачалник от втората половина на X и началото на XI век. повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради