Къщата с дамата, ул. Узунджовска 3, София

За сградата

Нерядко могат да се видят женски лица по фасадите на софийските сгради, но в този случай женската глава е нетипично по-изпъкнала - с буйни коси, в които, ако се вгледа човек, може да види дори вплетено цвете. Симпатични са и арката под женската глава и красивият еркер от другата страна на къщата. Жалко, че на места фасадата вече трудно устоява на силите на природата и тухлите й вече се виждат.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Узунджово е село в Южна България. По времето на Османската империя в Узунджово се е провеждал най-големият в българските земи на империята ежегоден панаир. повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради