ул. Ивайло, София (3 сгради)

За Улицата

Въстанието на Ивайло е българско въстание срещу цар Константин Асен и аристокрацията му. То възниква като форма на противопоставяне срещу феодализацията на Второто българско царство, както и срещу безсилието на управляващата класа да се справи с монголските набези в североизточната част на България. Ивайло се изгражда като умел пълководец, разбивайки армията на монголите и на царя, с което принуждава аристокрацията да го направи цар. В крайна сметка губи подкрепата на населението и е убит от монголите.

Имате повече информация за улицата? Споделете я!

НA картата

сградите на улицатавсички сгради

Други улици