Столична библиотека - филиал, ул. Сердика 1, София

За сградата

Общината е възстановила тази сграда и сега тя има вида, който една библиотека трябва да има - дъхъщ на история и култура. Красиви маски с женски образи красят фасадата й.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Сердика е старото име на гр. София. Възниква през 7 век като тракийски град с името Сердика. повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради