Модерният дом, ул. Кузман Шапкарев 5, София

За сградата

Интересният фриз на "вафлички"под покрива и нестандартните издължени балкони с релефни фризове, които продължават в рамката на съседните им прозорци, са нещо, което не може да се види в много други сгради.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Кузман Анастасов Шапкарев е български възрожденски книжовник, фолклорист и член на БАН. повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради