Очуканият Дом, бул. Стефан Стамболов 0, София

За сградата

Времето не е пощадило и тази къща. А за красотата и вниманието, с което е подходено към детайлите й, свидетелства наличието и на дървени фронтони над рамката на прозорците.

Имате повече информация за сградата? Споделете я!

За Улицата

Стефан Николов Стамболов е бележит български държавник, революционер, политик, поет и журналист. повече за улицата

НA картата

Всички Сгради

Други сгради